Мероприятия | Orpheus Spa

Мероприятия

АКТУАЛНО

Германската национална асоциация на здравноосигурителните каси (GKV-Spitzenverband) разшири списъка на държави, в които признава предоставянето на  медицински амбулаторни услуги (общо признати 14 държави). На 20 септември 2019 г. към него е добавена България. В официално писмо 2019/483 се актуализира списъкът на медицински амбулаторни услуги за профилактика в държавите членки на Европейския съюз, договарящите[…]

Конгресен център

Хотел “Орфей” разполага с две конферентни зали, оборудвани с мултимедия и аудио-визуална техника. Зала “България” с капацитет 150 места, зала “Европа” с капацитет 300 места, допълнени с Виенска сладкарница и удобен за достъп Основен ресторант са идеално място за конференции, семинари, изложения, гала вечери, сватби и всякакви други събития, съобразени[...]