Мероприятия | Orpheus Spa

Мероприятия

Договор за изпълнение на проект №: BG16RFOP002-2.077-0858-C01

                                      Проект и главна цел: Договор №: BG16RFOP002-2.077-0858-C01, Наименование: Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 Цел:Осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с[…]

АКТУАЛНО

Германската национална асоциация на здравноосигурителните каси (GKV-Spitzenverband) разшири списъка на държави, в които признава предоставянето на  медицински амбулаторни услуги (общо признати 14 държави). На 20 септември 2019 г. към него е добавена България. В официално писмо 2019/483 се актуализира списъкът на медицински амбулаторни услуги за профилактика в държавите членки на Европейския съюз, договарящите[…]

Конгресен център

Хотел “Орфей” разполага с две конферентни зали, оборудвани с мултимедия и аудио-визуална техника. Зала “България” с капацитет 150 места, зала “Европа” с капацитет 300 места, допълнени с Виенска сладкарница и удобен за достъп Основен ресторант са идеално място за конференции, семинари, изложения, гала вечери, сватби и всякакви други събития, съобразени[...]