Политика за поверителност | Orpheus Spa

Политика за поверителност

Вашите Лични Данни

ОРФЕЙ ХОТЕЛ АД ще бъде известнa като “контролер” на личните данни, които ни предоставяте. Ние не събираме никакви лични данни от Вас, от които не се нуждаем, за да предоставяме тези услуги пред Вас, които вече не се изискват от българското законодателство. Всички лични данни, които обработваме се обработват от нашия персонал. Въпреки това, за целите на ИТ хостинг и поддръжка, част от тази информация се намира на сървъри в Европейския съюз, собственост на ПАКОМ-П ЕООД. Никакви други лица нямат достъп до вашите лични данни, освен ако законът не им позволи да имат такъв.

Разполагаме с Политика за защита на данните, за да контролираме ефективната и сигурна обработка на Вашите лични данни. Повече информация за това можете да намерите на нашия уебсайт и на нашия физически адрес – гр. Девин, ул. „Цветан Зангов“ 14. Вашата информация ще бъде съхранявана при нас, докато не ни уведомите, че вече не искате да получаваме достъп до тази информация. Информацията Ви не се споделя с трети страни и можете да се откажете от участие по всяко време на телефон 03041 2041, Моб.: 0889 776 771, e-mail: reservations@orpheus-spa.com.

Какви са Вашите Права?

Ако в даден момент смятате, че информацията, която обработваме за Вас, е неправилна, Вие можете да поискате да видите тази информация и да искате да се поправи или изтрие. Отговорното лице за поверителността на данните ви е СЕВДАЛИНА БЕКЯРОВА и можете да се свържете с нея на e-mail: sevda_orpheus@abv.bg.  Ако не сте доволни от действията ни и смятате, че обработваме личните Ви данни незаконно, можете да подадете жалба към Комисията за защита на личните данни (КЗЛД).