За Нас | Orpheus Spa

За Нас

Град Девин

Град Девин се намира на 30 км от един от най-известните зимни курорти в България – Пампорово и на 90 км от международното летище в град Пловдив. Градът се намира на 710 метра над морското равнище в полите на планина Родопите, в която са съчетани разнообразен релеф, живописна природа, мек и климат, лечебни минерални извори, богата флора и фауна както и много природни и културни забележителности.

Хотел Орфей

Хотел Орфей, разположен в центъра на гр. Девин, е модерен комплекс, предназначен да се възползва от уникалните дадености на региона, с възможности за отдих, спорт, развлечение и балнеолечение.

Минерална вода

Като балнеоклиматичен курорт град Девин е известен най-вече с чудесните свойства на минералната си вода, която спокойно може да конкурира френската “Перие”. В региона на Девин от няколко сондажни хидротермални източника бликат минерални води с аналогичен химичен състав, но с температура от 37Со до 76 Со и значителен общ дебит около 83 л/сек, или повече от 7 милиона литра в денонощие.